Πανευρωπαικά Πρωταθλήματα ΜΕ – ΕΚ και Κύπελο Ευρώπης 2022