ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
•Ανδρέας Παυλίδης Πρόεδρος
•Γιάννος Χατζηκουμής Αντιπρόεδρος
•Κύπρος Πρωτόπαπας Γεν. Γραμματέας
•Ξένιος Ανδρέου Ταμίας
•Ηλίας Κουτούλας Μέλος
•Χρίστος Πιέρου Μέλος
•Παρασκευάς Παπαπαρασκευά Μέλος
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
•Μιχάλης Λουκά
•Χριστίνα Κουδουνά
•Ξένιος Ανδρέου (εκ του ΔΣ)
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
•Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
•Λούκας Λουκά
•Κύπρος Ανθίμου