Κύπελο Ευρώπης και Πανευρωπαικά Πρωταθλήματα

sponsors20

Το ΔΣ του Ομίλου πληροφορεί τα μέλη του οτι μετά την απόφαση για ακύρωση του Κύπελου Ευρώπης και των Πανευρωπαικών Πρωταθλήματων ΕΚ & ΜΕ Pointer & Setter θα στηρίξει τη συμμετοχή όλων των σκυλιών ,που επιλέγηκαν για να στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες ,έτσι ώστε να συμμετέχουν στο 4ήμερο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διοργανώνει η Σερβία από 18 έως 21 Μαρ 2020, εκτιμώντας ότι η κάθε ευκαιρία συμμετοχής σε αγώνες υψηλού επιπέδου προσδίδει μόνο κυνοφιλικό όφελος.