ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ St. HUBERT

pheasant-england

                                                    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   ΑΓΩΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ST.HUBERT
ΣΚΟΠΟΣ:
Ο σκοπός του αγώνα είναι η ψυχαγωγία των κυνηγών αλλά και η ανάδειξη του κυνηγίου σαν άθλημα το οποίο κυμαίνεται μέσα σε αθλητικά πλαίσια και αφήνει το μήνυμα ότι ο κυνηγός συμπεριφέρεται κόσμια , με αθλητοπρέπεια, σέβεται τη φύση , το περιβάλλον στο οποίο ζεί και το συνάνθρωπο του.
Ο αγώνας αυτός έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη σαν ο επίσημος αγώνας των κυνηγών ο οποίος γίνεται προς τιμή του προστάτη των κυνηγών Αγ. Ουμβέρδου. Στον αγώνα αυτό, σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύεται ο πρωταθλητής κυνηγός της χώρας και στη συνέχεια σε ένα μεγαλοπρεπή διεθνή αγώνα ανάμεσα σε όλες τις φυλές της Ομάδας 7 ( Σκύλοι Δείκτες) ο πρωταθλητής Ευρώπης.
Ο αγώνας αυτός θα αναδείξει τους καλύτερους κυνηγούς και μεταξύ αυτών τον καλύτερο κυνηγό του Ομίλου , τον πρωταθλητή του έτους.
Για την ανάδειξη του πρωταθλητή γίνεται αγώνας μπαράζ μεταξύ των νικητών και των δύο ημερών(Σάββατο και Κυριακή) και που οπωσδήποτε πρέπει να συγκεντρώσουν βαθμολογία πέραν του 60/100.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
1. Ο αγώνας είναι διάρκειας 15’’.
2. Δεν επιτρέπεται ο κυνηγός να καταβάλει απαγορευμένο θήραμα.
3. Δεν βαθμολογείται το θήραμα όταν δεν το φερμάρει ο σκύλος.
4. Δεν πυροβολούμε άσκοπα με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης ζημιών, ή να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές.
5. Καλύτερα το όπλο να είναι ανοικτό.
6. Η συμπεριφορά πρέπει να είναι κόσμια και ευγενική.
7. Ο κυνηγός παρουσιάζεται στους κριτές και αφού τους συστηθεί αναμένει τις εντολές τους για τον αγώνα.
8. Όταν παρουσιάζεται στους κριτές κρατά το σκύλο του δεμένο από το λουρί.
9. Πρέπει ο κυνηγός να έχει μαζί του σκύλο δείκτη.
10. Ο κυνηγός σέβεται και τιμά το θήραμα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1. Το ανώτερο σύνολο των βαθμών είναι 100.
2. Στον αγώνα βαθμολογούνται :
►Ο κυνηγός με 50 β.
►Ο σκύλος με 30 β.
►Η επιτυχία στο θήραμα 20 β.

ΘΗΡΑΜΑ (20 ΒΑΘΜΟΙ)
1. Το όριο θήρευσης είναι δύο φασιανοί.
2. Για κάθε κτυπημένο θήραμα που ο κυνηγός παίρνει με την πρώτη ντουφεκιά 10β. Με τη δεύτερη . (Εφόσον εκτελεστεί ορθά η επαναφορά του θηράματος από τον σκύλο.)
3. Αν δεν το πετύχει χάνει 10β.
4. Όταν κτυπηθεί και δεν βρεθεί το θήραμα χάνει 10β.
5. Όταν ο σκύλος συλλάβει θήραμα χωρίς αυτό να πυροβοληθεί δεν παίρνει βαθμούς.
6. Αν ο σκύλος δεν κάνει σωστή επαναφορά δεν παίρνει βαθμούς (χάνει τους 10β ή 5β από την καταβολή του θηράματος).

ΚΥΝΗΓΟΣ (50 ΒΑΘΜΟΙ)
1. Η αθλητοπρέπεια 15β.
2. Τα μέτρα ασφαλείας και η ικανότητα του 20β.
3. Η εκπαίδευση , η τυπικότητα που τον διακρίνει και η κυνηγετική του παιδεία 15β.

ΣΚΥΛΟΣ ( 30 ΒΑΘΜΟΙ)

Ο σκύλος αξιολογείται:
►Για το κυνηγετικό του πάθος.
Ρυθμό – Ένταση – Διάρκεια
►Τον τρόπο κίνησης και τη μέθοδο του. Ανάλογα με τον τύπο της φυλής.
►Το βαθμό της εκπαίδευσης του και τη συνεργασία του με τον κυνηγό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
Ο κυνηγός πρέπει να φέρει μαζί του τον απαραίτητο εξοπλισμό:
►Άδεια κυνηγίου – Όπλο και φυσίγγια (τα κενά φυσίγγια είναι καλύτερα να μην τα πετά) – νερό – σουγιά – πρώτες βοήθειες – εργαλείο για το καθάρισμα των εντοσθίων των πουλιών – πουλιάστρα ή γιλέκο για το θήραμα – χαρτοσακούλα για φύλαξη του θηράματος κλπ.
►Εφόσον του ζητηθεί ο κυνηγός καθαρίζει τα εντόσθιά από το θήραμα σκάβει και τα σκεπάζει με χώμα. Δεν τα πετά.
►Όταν παρουσιαστεί στον κριτή αναφέρει τον αριθμό των πουλιών που δικαιούται να κυνηγήσει – το είδος (φασιανό) – τα φυσίγγια που έχει μαζί του (τέσσερα απαιτούνται) και το νούμερο σκάγια (6 ή 7) για να μην προκαλέσει ζημιά στο θήραμα.
►Το όλο πρέπει να είναι καθαρό. Μπορεί ο κριτής να το ελέγξει.
►Μετά την επαναφορά του θηράματος από το σκύλο αυτό παρουσιάζεται στον κριτή.