Διαβούλευση για τον «Περί Σκύλων Νόμο»

61012678_1234150133411110_5283782691546726400_o

Το ΔΣ του Ομίλου κρίνει σκόπιμο να πληροφορήσει τα μέλη του αλλά και κάθε κυνόφιλο κυνηγό ότι την Τετάρτη 29/05/2019 θα πραγματοποιηθεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δημόσια διαβούλευση για τον «Περί Σκύλων Νόμο»
Η προτεινόμενη νέα νομοθεσία δυστυχώς ανάμεσα σε άλλα θα επιφέρει σε κάθε κυνηγό και κυνόφιλο νέα τσουχτερά οικονομικά βάρη και όχι μόνο. Το ΔΣ προτρέπει όλους να δώσουν δυναμικά το παρόν τους και να εκφράσουν την άποψη τους.
Ως Όμιλος θα προβούμε σε γραπτή επιστολή προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκφράζοντας τις αντιθέσεις , επιφυλάξεις αλλά και τις εισηγήσεις μας όπως άλλωστε πράξαμε και για τη δημόσια διαβούλευση της Υπηρεσίας Θήρας σχετικά με το τροποποιητικό νομοσχέδιο του Νόμου που τροποποιεί τους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως (Αρ. 2) 2007.

Το ΔΣ του Ομίλου σας πληροφορεί , σε συνέχεια του χθεσινού ΔΤ, ότι η δημόσια διαβούλευση που ανακοινώθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρσίες αναβάλλεται. Άπαντες οι εμπεκόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους μέχρι τις 12 Ιουν 2019.

Οποιδήποτε μέλος ή φίλος ή κυνόφιλος κυνηγός επιθυμεί να τοποθετηθεί παρακαλούμε να μας υποβάλει , με οποιοδήποτε μέσο επιθυμεί , τις προσωπικές του θέσεις ή εισηγήσεις αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες.