ΓΕΝΙΚΗ & ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

koad

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Ομίλου Αγγλικών Δεικτών (Cyprus Pointer Setter Club) καλεί τα μέλη του Ομίλου σε Γενική – Εκλογική Συνέλευση την Πέμπτη 19 Δεκ 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Λευκωσίας.
Η Συνέλευση ορίζεται στις 19:00 και εάν δεν υπάρξει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό, αναβάλλεται για 30 λεπτά με τους παρόντες να αποτελούν απαρτία.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Έκθεση Πεπραγμένων
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Εκλογική Διαδικασία
4. Ανακήρυξη Διοικητικού Συμβουλίου
Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όλα τα ψηφίζοντα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης δεν θα λειτουργήσει ταμείο.
Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο , την Πειθαρχική και Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 09 Δεκ 2019 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο koad@pointersetterclubcy.com ή στο τηλεομοιότυπο 22- 721375.

Νικόλας Κασσιανίδης
Πρόεδρος Κ.Ο.Α.Δ.