ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

 

ΗΜΕΡ. ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
04/01/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΘΗΡΑΣ. CACIT
05/01/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΘΗΡΑΣ. CACIT
11/01/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
12/01/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
18/01/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACT
19/01/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACT
25/01/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACT
26/01/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACT
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
01/02/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
02/02/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
09/02/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
15/02/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
16/02/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
22/02/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
23/02/2020 DERBY ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACT
29/02/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
ΜΑΡΤΙΟΣ
01/03/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACT
07/03/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACT
08/03/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
14/03/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
15/03/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
ΜΑΙΟΣ
30/05/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACΤ
31/05/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIT
ΙΟΥΝΙΟΣ
06/06/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACΤ
07/06/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACΤ
13/06/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIΤ
14/06/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACIΤ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
12/09/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΝΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACΤ
13/09/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΝΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACΤ
19/09/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΝΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACT
20/09/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΝΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACIT
25/09/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΝΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACIT
26/09/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΝΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACIT
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
11/10/2019 ST. HUBERT ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACT
17/10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΔΕΝΕΙΑ CACT
18/10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACIT
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
28/11/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACΤ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
02/12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ CACIT
12/12/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΠΕΚΑΤΣΑ  ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ  CACIT

Για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω απρόβλεπτων παραγόντων θα υπάρχει έγκαιρα σχετική ενημέρωση.