ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2015

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2015
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΦΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ
1 FUL DE VALTRESINARO E.S. 1ος ΕΞ.CACT-CACIT
2ος ΕΞ.
4ος Π.Κ.
120 ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ
2 ZIPPO E.P. 1ος ΕΞ. CACT
1ος ΕΞ.
88 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3 EDY OF ORAON E.P. 1ος ΕΞ.
3ος Π.Κ.
3ος Π.Κ.
80 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
4 ARKA OF OSCAR E.P. 2ος ΕΞ.
2ος ΕΞ.
72 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
5 BITA E.S. 2ος ΕΞ.
1ος Π.Κ.
60 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ
6 DOUM DOUΜ OF OSCAR E.S. 2ος ΕΞ.
1ος Π.Κ.
36 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
7 DRAGON OF OSCAR E.S. 3ος Π.Κ. 20 ΧΑΡΗΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2015
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΦΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ
1 BITA E.S. 1ος Π.Κ.
1ος Π.Κ.
48 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ
2 REGAS OF OSCAR E.S 1ος Π.Κ.
2ος Π.Κ.
44 ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ
3 SOLOUS ARGOS E.P. 2ος Π.Κ. 20 ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
4 SAILO OF OSCAR E.P. 3ος Π.Κ. 20 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ