ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2016

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΦΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ
1 ARCA OF OSCAR E.P. 1ος ΕΞ.CACIT x 2
1ος ΕΞ. x 2
2ος ΕΞ.
244 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2 DOUM DOUΜ OF OSCAR E.S. 1ος ΕΞ. RCACIT
2ος ΕΞ. x3              3ος Π.Κ.
184 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3 AMOA OF OSCAR E.P. 1ος ΕΞ.CACT x 2
1ος ΕΞ.
2ος ΕΞ.
172 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
4 ZIPPO E.P. 1ος ΕΞ.
2ος ΕΞ.
3ος ΕΞ.
108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
5 EDY OF ORRAON E.P. 3ος ΕΞ.
3ος Π.Κ.                 4ος Π.Κ
72 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
6 PALMA OF ORRAON E.S. 1ος ΕΞ. 40 ΧΑΡΗΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
7 RAY DEL SELMENDRIA E.S. 2ος Π.Κ.              CQN 20 ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΦΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ
1 AMOA OF OSCAR EP. 1ος ΕΞ. 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2 MAXIMOUS TOU GIORKOU E.P. 1ος Π.Κ. 24 ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
3 ΙΝΑ E.S. 1ος Π.Κ. 24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
4 EROS OF OSCAR E.P. 2ος Κ. 16 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ  ΜΠΕΚΑΤΣΑ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΦΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ
1 PALMA OF ORRAON E.S. 1ος ΕΞ. 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2 ZAK DI TSIOVAS E.S. 1ος Π.Κ. 24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
3 AMOA OF OSCAR EP. 2ος Π.Κ. 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ