ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2017
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΦΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ
1 AMOA OF OSCAR E.P. RCACIT
1ος ΕΞ. x 3
172 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2 ARCA OF OSCAR E.P. CACIT
1ος ΕΞ.
96 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3 DOUM DOUΜ OF OSCAR E.S. 1ος ΕΞ. 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
4 SPIKE OF OSCAR E.P. 2ος ΕΞ. 36 ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
5 NUANCE DE CORIAM E.S. 3ος ΕΞ. 32 ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ
6 MAXIMOUS TOU GIORKOU E.P. 1ος Π. Κ. 24 ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
7 EDY OF ORRAON E.P. 2ος Π.Κ. 20 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2017
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΦΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ
1 NORD PEANIAS ES. 1ος ΕΞ. CACIT  RCACT 100 ΧΑΡΗΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2 MILAN E.S. 3ος Π.Κ. X 2          4ος Π.Κ. 60 ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
3 REGAS OF OSCAR E.S. CACIT 56 ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ
4 PALMA OF ΟRRAON E.S. CACT 48 ΧΑΡΗΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
5 SPIKE OF OSCAR E.P. 1ος ΕΞ. 40 ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
6 AMOA OF OSCAR E.P. 2ος ΕΞ. 36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
6 DALIA OF OSCAR E.P. 2ος ΕΞ. 36 ΠΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
7 ROLEX OF OSCAR E.S. 2ος Π.Κ. 20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
8 LIRA OF OSCAR ES. 3ος Π.Κ. 20 ΠΑΥΛΟΣ    Χ’ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΠΑΥΛΟΣ Χ’ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
9 FILS OF ALASIA E.S. 4ος Π.Κ. 20 ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ
10 MANGA DE L’APPARAZIONE E.S. 4ος Κ. 16 ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΥ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΝΟΥ 2017
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ΦΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ
1 SAILO OF OSCAR E.P. 1ος ΕΞ. 40 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2 BILL E.S. 1ος Π.Κ. 24 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ